Starostwo Powiatowe w Będzinie
Search:
Wydział Architektury

Karty Usług (2014-10-22 13:57:34) More...
WA/01- Pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego
2014-10-22 13:06:24(314 KB)More...
WA/02 - Pozwolenie na rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego
2014-10-22 13:06:57(315 KB)More...
WA/03 - Pozwolenie na przebudowę obiektu budowlanego
2014-10-22 13:07:16(314 KB)More...
WA/04 - Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej
2014-10-22 13:08:22(306 KB)More...
WA/05 - Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego
2014-10-22 13:07:45(297 KB)More...
WA/06 - Zmiana pozwolenia na budowę
2014-10-22 13:09:03(310 KB)More...
WA/07 - Zmiana inwestora
2014-10-22 13:09:25(292 KB)More...
WA/08 - Zgłoszenie robót budowlanych
2014-10-22 13:09:47(304 KB)More...
WA/09 - Zgłoszenie robót budowlanych - przyłącze
2014-10-22 13:10:12(301 KB)More...
Do pobrania (2009-07-01 10:18:03) More...
Wniosek o pozwolenie na budowę
2014-10-22 13:13:53(1053 KB)More...
Wniosek o zmianę inwestora
2014-10-22 13:28:26(243 KB)More...
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
2014-10-22 13:29:29(391 KB)More...
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
2014-10-22 13:29:57(161 KB)More...
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
2011-11-25 10:46:28(191 KB)More...
Wniosek o wydanie dziennika budowy
2014-10-22 13:36:45(125 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 1 osoba
2014-10-22 13:37:07(145 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2 osoby
2014-10-22 13:37:24(153 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (1 - osoba prawna)
2014-10-22 13:38:03(150 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (2 - osoby prawne)
2014-10-22 13:38:25(158 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (1 - osoba prowadząca działalność gospodarczą)
2014-10-22 13:39:24(150 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (2 osoby prowadzące działalność gospodarczą)
2014-10-22 13:39:49(158 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych
2014-10-22 13:40:18(151 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - wolno stojący parterowy budynek gospodarczy
2014-10-22 13:40:39(150 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - przydomowa oczyszczalnia ścieków
2014-10-22 13:41:02(152 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - wolno stojąca kabina telefoniczna, szafa, słupek telekomunikacyjny
2014-10-22 13:41:31(152 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - boisko, kort, bieżnia
2014-10-22 13:41:59(163 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - miejsca postojowe
2014-10-22 13:42:22(151 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - zatoka parkingowa na drodze publicznej
2014-10-22 13:42:51(149 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - tymczasowy obiekt budowlany
2014-10-22 13:43:14(160 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - przydomowy basen, oczko wodne
2014-10-22 13:43:40(152 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - pochylnia dla osób niepełnosprawnych
2014-10-22 13:45:11(151 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - instalacja zbiornikowa na gaz płynny
2014-10-22 13:45:48(153 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - przyłącze
2014-10-22 13:46:15(161 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - ogrodzenie frontowe lub o wysokości 2,20m
2014-10-22 13:46:40(150 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - obiekt małej architektury w miejscu publicznym
2014-10-22 13:47:20(158 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - zmiana sposobu użytkowania
2014-10-22 13:47:43(160 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - rozbiórka
2014-10-22 13:48:20(161 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - remont
2014-10-22 13:48:51(156 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - docieplenie budynku
2014-10-22 13:49:22(151 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - utwardzenie gruntu
2014-10-22 13:49:45(149 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - instalowanie reklamy
2014-10-22 13:50:12(154 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - ujęcie wód śródlądowych powierzchniowych
2014-10-22 13:50:57(152 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - obudowa ujęcia wód podziemnych

2014-10-22 13:51:29(153 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - przebudowa sieci po dotychczasowej trasie
2014-10-22 13:52:05(151 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - przebudowa drogi, torów i urządzeń kolejowych
2014-10-22 13:52:48(150 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - instalowanie krat
2014-10-22 13:53:20(153 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - instalowanie urządzeń o wysokości powyżej 3 m
2014-10-22 13:53:46(157 KB)More...