Starostwo Powiatowe w Będzinie
Search:
Wydział Architektury

Budownictwo i Architektura (2009-07-01 10:22:35) More...
WA/01- Pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego
2011-11-25 10:12:06(310 KB)More...
WA/02 - Pozwolenie na rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego
2011-11-25 10:12:19(310 KB)More...
WA/03 - Pozwolenie na przebudowę obiektu budowlanego
2011-11-25 10:12:33(308 KB)More...
WA/05 - Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego
2011-11-25 10:12:57(298 KB)More...
WA/04 - Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej
2011-11-25 10:12:45(304 KB)More...
WA/06 - Zmiana pozwolenia na budowę
2011-11-25 10:13:22(301 KB)More...
WA/07 - Zmiana inwestora
2011-11-25 10:13:36(294 KB)More...
WA/08 - Zgłoszenie robót budowlanych
2011-11-25 10:14:34(305 KB)More...
WA/09 - Zgłoszenie robót budowlanych - przyłącze
2011-11-25 10:16:14(304 KB)More...
Do pobrania (2009-07-01 10:18:03) More...
Wniosek o pozwolenie na budowę
2013-09-11 14:14:18(1038 KB)More...
Wniosek o zmianę inwestora
2011-11-25 10:43:41(243 KB)More...
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
2013-09-11 14:20:50(384 KB)More...
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
2013-10-18 13:02:25(161 KB)More...
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
2011-11-25 10:46:28(191 KB)More...
Wniosek o wydanie dziennika budowy
2011-11-25 10:46:40(125 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 1 osoba
2011-11-25 10:55:08(145 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2 osoby
2011-11-25 10:55:33(153 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (1 - osoba prawna)
2011-11-25 10:56:20(150 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (2 - osoby prawne)
2011-11-25 10:56:35(158 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (1 - osoba prowadząca działalność gospodarczą)
2011-11-25 10:56:51(150 KB)More...
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (2 osoby prowadzące działalność gospodarczą)
2011-11-25 10:57:04(158 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych
2011-11-25 10:57:20(153 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - wolno stojący parterowy budynek gospodarczy
2011-11-25 10:57:34(148 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - przydomowa oczyszczalnia ścieków
2011-11-25 10:57:51(150 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - wolno stojąca kabina telefoniczna, szafa, słupek telekomunikacyjny
2011-11-25 10:58:16(150 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - boisko, kort, bieżnia
2011-11-25 10:58:31(161 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - miejsca postojowe
2011-11-25 10:58:47(150 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - zatoka parkingowa na drodze publicznej
2011-11-25 10:59:00(148 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - tymczasowy obiekt budowlany
2011-11-25 10:59:13(158 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - przydomowy basen, oczko wodne
2011-11-25 10:59:28(150 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - pochylnia dla osób niepełnosprawnych
2011-11-25 10:59:47(149 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - instalacja zbiornikowa na gaz płynny
2011-11-25 11:00:12(151 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - przyłącze
2011-11-25 11:02:15(160 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - ogrodzenie frontowe lub o wysokości 2,20m
2011-11-25 11:02:29(148 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - obiekt małej architektury w miejscu publicznym
2011-11-25 11:02:43(155 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - zmiana sposobu użytkowania
2011-11-25 11:03:13(159 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - rozbiórka
2011-11-25 11:04:02(160 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - remont
2011-11-25 11:04:20(153 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - docieplenie budynku
2011-11-25 11:05:08(149 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - utwardzenie gruntu
2011-11-25 11:05:25(147 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - instalowanie reklamy
2011-11-25 11:05:44(152 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - ujęcie wód śródlądowych powierzchniowych
2011-11-25 11:06:03(150 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - obudowa ujęcia wód podziemnych

2011-11-25 11:06:20(151 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - przebudowa sieci po dotychczasowej trasie
2011-11-25 11:06:41(149 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - przebudowa drogi, torów i urządzeń kolejowych
2011-11-25 11:07:04(149 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - instalowanie krat
2011-11-25 11:07:26(153 KB)More...
Zgłoszenie robót budowlanych - instalowanie urządzeń o wysokości powyżej 3 m
2011-11-25 11:07:42(154 KB)More...